Francais English
naar detijdlijn scroll naar beneden

Stichting O.L.V. van Koningshoeven

video screenshot 1video screenshot 1 voor mobiel

Het begon in een schaapskooi

Anti-kerkelijke sentimenten in Frankrijk bewogen veel religieuzen om hun heil elders te zoeken. De monniken van de Katsberg in Noord-Frankrijk lieten hun oog vallen op drie hoeven en een schaapskooi in de buurt van Tilburg.

Oprichting trappisten- brouwerij

video screenshot 2video screenshot 2 voor mobiel

Bierbrouwen om te overleven

Om in hun levensonderhoud te voorzien, beginnen de monniken met het brouwen van bier. Er wordt een trappistenbrouwerij opgericht, voorzien van de nieuwste brouwinstallaties.

Ophef in de Brabantse bierwereld

video screenshot 3video screenshot 3 voor mobiel

Reclame via pastoors

De monniken belanden in een bieroorlog met lokale brouwerijen. Dankzij de hulp van lokale pastoors weten ze deze te winnen.

Bouw van de nieuwe abdij

video screenshot 4video screenshot 4 voor mobiel

...en toen was er licht

Met de opbrengsten van de brouwerij verrijst er een nieuwe abdij. Mét elektriciteit, een unicum voor die tijd en niet onomstreden in de wereld van de trappisten.

  Zware schulden en wanbeheer

video screenshot 5video screenshot 5 voor mobiel

Balanceren op de rand van de afgrond

Zware schulden en wanbeheer van de abt dreigen de deuren van het klooster na dertig jaar definitief te sluiten.

  Koningshoeven in oorlogstijd

video screenshot 6video screenshot 6 voor mobiel

Arrestaties in oorlogstijd

De deportatie van de gebroeders Löb werpt een zwarte sluier over de relatief stabiele oorlogsperiode.

  De wijde wereld in

video screenshot 7video screenshot 7 voor mobiel

Oprichting dochterhuizen in Indonesië en Kenia

Na de Tweede Wereldoorlog verplaatst de liefdadigheid van de monniken zich meer naar arme landen buiten Europa. Zo worden er twee dochterhuizen in Indonesië en Kenia opgericht.

Monastieke traditie wordt herzien

video screenshot 8video screenshot 8 voor mobiel

Nieuwe regels in het klooster

Na de oorlog gaan de monniken op zoek naar een nieuwe invulling van het monastieke ideaal. Enerzijds is er een opleving van spiritualiteit en anderzijds krijgen de monniken steeds meer individuele vrijheden.

De weder- opstanding van de brouwerij

video screenshot 9video screenshot 9 voor mobiel

Geboorte van de merknaam La Trappe

La Trappe wordt een officieel merk. De La Trappe Dubbel en Tripel worden geïntroduceerd.

  Klaar voor de 21e eeuw

video screenshot 10video screenshot 10 voor mobiel

Een nieuwe generatie monikken

Een nieuwe generatie monniken leidt de kloostergemeenschap het nieuwe millennium binnen, met moderne thema’s als internationalisering en duurzaamheid. Ze moeten daarvoor wel iets opofferen.

  Bouw nieuwe abdij Oeganda

video screenshot 11video screenshot 11 voor mobiel

Op de vlucht vanuit Kenia

Na vijf decennia van rust moeten de monniken hun klooster in Kenia ontvluchten. In Oeganda vinden ze een nieuwe vestigingsplek en stichten ze de abdij Our Lady of Victoria.

Eerste biologische trappistenbier

video screenshot 12video screenshot 12 voor mobiel

La Trappe Puur

De aandacht voor duurzaamheid blijft niet alleen bij mooie plannen. Dat blijkt onder andere door de komst van La Trappe Puur, het eerste trappistenbier ter wereld dat biologisch is gebrouwen.

  Grote stap in verduurzaming

video screenshot 13video screenshot 13 voor mobiel

Een waterzuiverende kas

Met de komst van een hypermoderne kas zetten we een grote stap richting volledige circulariteit op het gebied van waterconsumptie voor abdij en brouwerij.

  Jubileum: eerste 0.0 bier

video screenshot 14video screenshot 14 voor mobiel

Nillis

Ter ere van het 140 jarig bestaan van abdij Koningshoeven komen we met een nieuw bier. Nillis, een jubileum-trappist met 0% alcohol.

1881

Onze gemeenschap bestaat 140 jaar. Jaren waarin traditie en vernieuwing hand in hand zijn samengegaan.

Onze 140-jarige geschiedenis begint hier, in een schaapskooi. Maar eigenlijk gaat ons verhaal nog verder terug. We waren hier namelijk nooit beland als we Frankrijk niet hadden moeten ontvluchten.

Aan het eind 19de eeuw stond het kloosterleven in Frankrijk erg onder druk. De regering vond abdijen geen nut meer hebben en wilde ze allemaal sluiten.

Sebastiaan Wijart, een broeder van de Abdij op de Katsberg, werd door zijn abt op pad gestuurd om een nieuwe plek te zoeken voor de monniken.

Wijart klopte aan bij een paar Brabantse strijdmakkers uit zijn tijd in het Pauselijk leger. Zij wezen hem op een pittoresk terrein met boerderijen bij Tilburg, dat eigendom was geweest van prins Willem II, de latere koning van Nederland. Het terrein droeg daarom de naam De Koningshoeven.

En dat is hoe we hier zijn beland.

speelknop

Het is voor ons monniken belangrijk dat we in ons eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Zodra we ons hier vestigen, gaan we dan ook meteen op zoek naar inkomstenbronnen.

De keuze voor bierbrouwen is een logische. Sommige broeders hebben al als bierbrouwer gewerkt, en bier is in deze tijd een gezondere keuze dan het smerige Tilburgse drinkwater.

De keuze voor pils is minder logisch. Tegenwoordig is pils het populairste bier, maar in 1884 is het nog een noviteit. Het industriële pilsbrouwen heeft net zijn intrede gedaan.

Dankzij onze goede contacten met de brouwwereld in München lukt het ons monniken om de meest moderne brouwinstallatie naar ons klooster te halen.

speelknop

In het begin is men helemaal niet zo blij met ons bier. In 1891 komen we zelfs in een heuse bieroorlog terecht.

Ons bier wordt steeds populairder en dankzij de bouw van een nieuwe brouwerij kunnen we ineens veel meer bier produceren.

De vijftien andere brouwerijen in Tilburg zien ons als gevaarlijke concurrentie en richten in 1891 een actiecomité op. Maar hun protesten werken averechts, ze maken ons bier alleen maar populairder. ‘Als je zo bang bent voor bierbrouwende monniken, dan zullen ze wel een heel goed product hebben’, lijkt de Tilburgse bevolking te denken.

De de definitieve klap wordt uitgedeeld door de lokale geestelijkheid. Tilburgse pastoors steunen ons vanaf de preekstoel en prijzen ons bier. De bieroorlog is nog niet direct voorbij, maar de we winnen steeds meer terrein.

speelknop

Wij monniken staan bekend als ouderwets. Maar je kunt ons leven beter beschrijven als een gezonde strijd tussen traditie en vooruitgang.

In 1894 is onze gemeenschap stevig aan het groeien en ontstaat er behoefte aan betere en grotere huisvesting. De dreiging vanuit Frankrijk is geweken en de abdij draait inmiddels volledig zelfstandig.

De voor ons zo kenmerkende torens in het Brabantse landschap worden nu gebouwd. Bekostigd door katholieken uit het hele land die, zo wil de legende, hebben vernomen dat de Paus persoonlijk heeft aangedrongen op de bouw van een grootse abdij in Nederland.

Tegelijk met de bouw wordt ook elektriciteit en een telefoonlijn aangelegd. Twee zaken die zeer vooruitstrevend zijn voor deze tijd. Zeker als je bedenkt dat Tilburg pas in 1910 een gasfabriek krijgt die elektriciteit opwekt als nutsvoorziening.

Het is allemaal zó modern, dat abt Dom Willibrordus door collega-abten wordt berispt. Zij vinden de technieken indruisen tegen het sobere karakter van het monastieke leven. Toch zal het licht hier niet meer doven.

speelknop

Inmiddels bestaan we ruim 140 jaar. Maar er zijn momenten geweest dat het voortbestaan van abdij Koningshoeven zeer onzeker was. Zo hebben we in 1909 op de rand van de financiële afgrond gestaan en is het klooster zelfs een tijdje gesloten geweest.

Onze eerste abt, Dom Willibrord Verbruggen, begon als bezielend leider. Als bouwer van de moderne abdij heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van onze gemeenschap. Maar hij staat ook bekend als de beruchte abt die abdij Koningshoeven tot de rand van de afgrond bracht.

Rond 1900 begint hij steeds meer geld uit te geven en is hij vaker op reis dan in het klooster. Hij wordt ook beschuldigd van allerlei seksuele escapades tijdens deze reizen. De monniken willen dat hij afstand doet van zijn functie en het eigendomsrecht van het klooster en de brouwerij. Maar de abt weigert. Hij negeert zelfs een pauselijk decreet waarin de paus zijn vertrek eist. De situatie escaleert, moeders van monniken komen naar het klooster om hun zonen op te eisen.

Uiteindelijk komt het klooster zelfs leeg te staan en kunnen toeristen tegen betaling een kijkje nemen binnen de muren. Maar niet veel later wordt de zaak alsnog opgelost. Schulden worden afbetaald en de monniken keren terug, ditmaal zonder Dom Willibrord.

speelknop

In tegenstelling tot veel andere kloosters in de oorlog hoeven we de abdij niet te verlaten. De nazi’s vinden het té groots en té spartaans om in te nemen.

Een zwarte bladzijde is echter deportatie van de gebroeders Löb, kinderen van joden die tot het katholicisme zijn bekeerd.

Nivardus, Linus en Ignatius Löb worden in de nacht van zondag 2 augustus 1942 onverwacht door de Duitsers opgepakt terwijl het nachtgebed in volle gang is.

Voor de abdij worden ze herenigd met hun eveneens opgepakte zussen Hedwiges en Maria- Theresia. Zusters van het nabijgelegen trappistinnenklooster Koningsoord.

Ondanks het hachelijke moment zijn de broers en zussen toch verheugd elkaar te zien. Als gevolg van hun roeping hadden ze elkaar al jaren niet gezien.

De broers en zusters Löb worden samen met een groep van katholiek geworden joden via Vught en Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd.

Het is een represaille van de bezetter tegen het protest van de bisschoppen tegen de jodenvervolging. In Auschwitz worden alle broers en zussen vermoord.

speelknop

Solidariteit is een heel belangrijk onderdeel van onze monastieke traditie.

Voor de Tweede Wereldoorlog bestaat de solidariteit veelal uit het helpen van armen aan de toegangspoort, maar door de opkomst van de verzorgingsstaat stopt de noodzaak van het uitdelen van gratis voedsel.

Na de oorlog verschuift de solidariteit naar armere landen. Dankzij het groot aantal monniken, 153 in totaal, en orerende bierinkomsten zijn de we in staat om in 1953 een abdij in Indonesië te stichten. Een lang gekoesterde wens.

De koloniale oorlog met Indonesië levert echter problemen op. Een aantal Nederlandse monniken die naar Indonesië zouden vertrekken, moeten thuisblijven. Een Nederlandse bisschop in Kenia speelt hier handig op in en vraagt de groep in 1956 om naar Kenia te komen.

Zo beginnen de we drie jaar na de stichting van de abdij in Indonesië ook een abdij in Kenia.

speelknop

Vóór de jaren zestig leefden we heel strikt. We mochten niet met elkaar praten en communiceerden alleen in middeleeuwse tekentaal. We sliepen met z’n allen op een slaapzaal en hadden alleen een klein kistje voor persoonlijke spullen. Als individu had je binnen het klooster weinig te vertellen.

In de jaren zestig verandert dit allemaal. De maatschappij gaat volledig op de schop, alles staat ter discussie. Het individu wordt belangrijker, mensen willen meer vrijheid. Dit heeft ook gevolgen voor het leven in het klooster.

De slaapzaal verdwijnt en we krijgen een eigen kloostercel. We mogen voor het eerst met elkaar praten. Op spiritueel gebied gaan we juist terug naar de oorsprong, met een herontdekking van de oude teksten uit het begin van onze orde.

De veranderingen hebben wel een keerzijde. Veel monniken beginnen te twijfelen aan hun roeping, een flink aantal verlaat het klooster. Maar de nieuwe regels van de jaren zestig, die blijven.

speelknop

In 1968 wordt Stella Artois eigenaar van al onze brouwactiviteiten. In de twaalf jaar die volgen laat de fabrikant maar weinig over van onze rijke geschiedenis. Onze oorspronkelijke bieren verdwijnen en in onze brouwerij wordt alleen nog Stella gemaakt.

In 1980, na het aflopen van dit contract, komen we zelf weer aan het roer te staan. We willen deze frisse start markeren met de lancering van een nieuw biermerk. De keuze valt al snel op de naam La Trappe. De naam verwijst naar Abdij Notre-Dame de la Grande Trappe, de bakermat van de trappisten.

We verkrijgen de merknaam La Trappe van onze medebroeders van de abdij van Tegelen, voor het symbolische bedrag van 1 gulden. Zo wordt La Trappe een officieel merk, en worden de bekende bieren geïntroduceerd waarmee iedereen La Trappe nu associeert, waaronder de La Trappe Dubbel en Tripel.

speelknop

In de tweede helft van de 20e eeuw stijgt de gemiddelde leeftijd in ons klooster. In de jaren negentig is die zo hoog opgelopen, dat de zorg voor de ouderen voorop komt te staan.

Om meer leven in de brouwerij te brengen en het monastieke leven weer centraal te stellen, besluiten we om alleen door te gaan met de jongere monniken. Het vraagt een groot offer van de ouderen, zij moeten namelijk het klooster verlaten en verhuizen naar een kloosterverzorginshuis in de buurt.

Door de verjonging veranderen de prioriteiten en denkbeelden van onze gemeenschap. Er komt meer oog voor moderne kwesties, zoals klimaatverandering. De diversiteit van de gemeenschap wordt gerealiseerd door de komst van monniken uit Azië en Afrika.

Zo markeert 1997 een nieuw begin voor ons klooster, met een eigentijdse invulling van de monastieke traditie.

speelknop

In 2008 wordt onze abdij in Kenia, die we in 1956 hebben gebouwd, bedreigd door een burgeroorlog. De monniken moeten halsoverkop vluchten.

In het zuiden van Oeganda vinden we een geschikt maar onontgonnen stuk land, dat we als nieuwe vestigingsplek kunnen gebruiken. De gemeenschap, met monniken uit verschillende Afrikaanse landen, bouwt daar nu een nieuw klooster, met hulp van de Koningshoeven. In 2021 hopen de monniken de bouw van hun nieuwe abdij af te ronden.

Ook in Oeganda willen wij onze solidariteit concreet maken door oog te hebben voor de behoeftes van de plaatselijke bevolking rond het klooster. Zo ondersteunen we een moeder-kind kliniek, en lagere en middelbare scholen.

Op die manier reikt onze solidariteit over grenzen heen.

speelknop

Sinds 1997 proberen we duurzamer te leven. We willen opkomen voor de wereld die God geschapen heeft. Goed rentmeesterschap tonen. Niet alleen bidden voor een betere wereld, maar er ook naar handelen.

Bij alles wat we doen, vragen we ons af of we milieubewust bezig zijn. In ons dagelijks bestaan én in de brouwerij.

Het oogsten van lokaal geteelde producten past hier perfect in, net als ons gebruik van zonnepanelen. We krijgen ook al snel elektrische auto’s.

In 2008 beginnen we de samenwerking met duurzame boeren uit Nederland en Duitsland voor het verkrijgen van de gerst en hop. Door de producten uit de streek te halen, verminderen we onze CO2-voetafdruk.

Én maken we het allereerste biologische trappistenbier ter wereld.

speelknop

Met een industriële brouwerij op ons terrein, is duurzaamheid een hele uitdaging.

Er loopt elke dag een grote hoeveelheid water door onze brouwerij, vooral voor de schoonmaak van bierflesjes. Als je hiervoor steeds nieuw drinkwater gebruikt, is dat niet bepaald duurzaam. Wij zoeken dan ook naar manieren om dit afvalwater te zuiveren zodat het hergebruik kan worden. Hiervoor hebben we sinds 2018 een eigen waterzuiveringsinstallatie.

Momenteel is ons afvalwater schoon genoeg om de droogte rond de abdij tegen te gaan maar we willen toe naar een volledig circulair systeem waarbij het afvalwater uiteindelijk weer ingezet kan worden in het brouwproces.

Daarnaast willen we dat alle afvalstoffen uit het afvalwater hergebruikt kunnen worden.

Een gigantische uitdaging aangezien de technologie om dit lokaal te doen ontbreekt. Gelukkig werken we samen met de TU Delft en hopen we dit toch snel mogelijk te maken.

Want ondanks alle uitdagingen en problemen die we in dit proces tegenkomen zijn, zijn we vastberaden en gaan we door tot al ons afvalwater hergebruikt kan worden als brouw- en drinkwater.

speelknop

En hier zijn we dan, in 2021. We hebben er 140 jaar op zitten in onze abdij Koningshoeven. Een periode met voorspoed en tegenslag. Met momenten van twijfel en van zekerheid. Een lange tijd, waarin traditie en vooruitgang soms met elkaar botsten.

Hoe kunnen we ons jubileum beter vieren dan met een bier waar ons trappisten-dna doorheen stroomt?

Met de Nillis gaan we mee in de maatschappelijke ontwikkeling, zoals we dat al 140 jaar doen. Een bier dat past in de rijke geschiedenis van deze brouwerij en tegelijkertijd met beide benen in de maatschappij staat. Kortom, een bier met 0 procent alcohol en 100 procent traditie.

Op de Koningshoeven!

speelknop